VÒNG BI TRÒN NHÀO 2 DÃY

VÒNG BI TRÒN NHÀO 2 DÃY – HOTLINE: 0982.892.684

Hiện nay vòng bi bạc đạn nhào có nhiều loại, nhưng chủ yếu được sử dụng là vòng bi tròn nhào 2 dãy. Vòng bi này có kết

cấu gồm 2 dãy bi lắp trên 1 rế thép hoặc nhựa, có thể nhào qua nhào lại cho phù hợp với độ rung của trục.

Vòng bi bạc đạn ổ bi tròn nhào thường có các mã hàng thông dụng như: vòng bi 3202, 3307, 5212…..

Các loại bạc đạn thường mang các thương hiệu nổi tiếng vòng bi NTN, KOYO, FAG, NACHI, SKF…

Công ty Vòng Bi là nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu các loại bạc đạn nhào tròn 2 dãy, quý khách có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua với giá tốt nhất.

Liên hệ: 0982.892.684 – Nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn gối đỡ, tham khảo web: www.vongbi.info để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng vòng bi, bạc đạn, gối đỡ, ổ bi:

1201-Gọi ngay: 0982.892.684, 1101-Gọi ngay: 0982.892.684, 1301-Gọi ngay: 0982.892.684, 2201-Gọi ngay: 0982.892.684, 2301-Gọi ngay: 0982.892.684, 3201-Gọi ngay: 0982.892.684, 3301-Gọi ngay: 0982.892.684, 5101-Gọi ngay: 0982.892.684,
1202-Gọi ngay: 0982.892.684, 1102-Gọi ngay: 0982.892.684, 1302-Gọi ngay: 0982.892.684, 2202-Gọi ngay: 0982.892.684, 2302-Gọi ngay: 0982.892.684, 5102-Gọi ngay: 0982.892.684, 3302-Gọi ngay: 0982.892.684, 5102-Gọi ngay: 0982.892.684,
1203-Gọi ngay: 0982.892.684, 1103-Gọi ngay: 0982.892.684, 1303-Gọi ngay: 0982.892.684, 2203-Gọi ngay: 0982.892.684, 2303-Gọi ngay: 0982.892.684, 5103-Gọi ngay: 0982.892.684, 3303-Gọi ngay: 0982.892.684, 5103-Gọi ngay: 0982.892.684,
1204-Gọi ngay: 0982.892.684, 1104-Gọi ngay: 0982.892.684, 1304-Gọi ngay: 0982.892.684, 2204-Gọi ngay: 0982.892.684, 2304-Gọi ngay: 0982.892.684, 5104-Gọi ngay: 0982.892.684, 3304-Gọi ngay: 0982.892.684, 5104-Gọi ngay: 0982.892.684,
1205-Gọi ngay: 0982.892.684, 1105-Gọi ngay: 0982.892.684, 1305-Gọi ngay: 0982.892.684, 2205-Gọi ngay: 0982.892.684, 2305-Gọi ngay: 0982.892.684, 5105-Gọi ngay: 0982.892.684, 3305-Gọi ngay: 0982.892.684, 5105-Gọi ngay: 0982.892.684,
1206-Gọi ngay: 0982.892.684, 1106-Gọi ngay: 0982.892.684, 1306-Gọi ngay: 0982.892.684, 2206-Gọi ngay: 0982.892.684, 2306-Gọi ngay: 0982.892.684, 5106-Gọi ngay: 0982.892.684, 3306-Gọi ngay: 0982.892.684, 5106-Gọi ngay: 0982.892.684,
1207-Gọi ngay: 0982.892.684, 1107-Gọi ngay: 0982.892.684, 1307-Gọi ngay: 0982.892.684, 2207-Gọi ngay: 0982.892.684, 2307-Gọi ngay: 0982.892.684, 5107-Gọi ngay: 0982.892.684, 3307-Gọi ngay: 0982.892.684, 5107-Gọi ngay: 0982.892.684,
1208-Gọi ngay: 0982.892.684, 1108-Gọi ngay: 0982.892.684, 1308-Gọi ngay: 0982.892.684, 2208-Gọi ngay: 0982.892.684, 2308-Gọi ngay: 0982.892.684, 5108-Gọi ngay: 0982.892.684, 3308-Gọi ngay: 0982.892.684, 5108-Gọi ngay: 0982.892.684,
1209-Gọi ngay: 0982.892.684, 1109-Gọi ngay: 0982.892.684, 1309-Gọi ngay: 0982.892.684, 2209-Gọi ngay: 0982.892.684, 2309-Gọi ngay: 0982.892.684, 5109-Gọi ngay: 0982.892.684, 3309-Gọi ngay: 0982.892.684, 5109-Gọi ngay: 0982.892.684,
1210-Gọi ngay: 0982.892.684, 1110-Gọi ngay: 0982.892.684, 1310-Gọi ngay: 0982.892.684, 2210-Gọi ngay: 0982.892.684, 2310-Gọi ngay: 0982.892.684, 5110-Gọi ngay: 0982.892.684, 3310-Gọi ngay: 0982.892.684, 5110-Gọi ngay: 0982.892.684,
1211-Gọi ngay: 0982.892.684, 1111-Gọi ngay: 0982.892.684, 1311-Gọi ngay: 0982.892.684, 2211-Gọi ngay: 0982.892.684, 2311-Gọi ngay: 0982.892.684, 5111-Gọi ngay: 0982.892.684, 3311-Gọi ngay: 0982.892.684, 5111-Gọi ngay: 0982.892.684,

 

0982 892 684