BẠC ĐẠN VÒNG BI CÀNG XE NÂNG

BẠC ĐẠN VÒNG BI CÀNG XE NÂNG – 0982892684.

Bạc đạn xe nâng là loại vòng bi đặc biệt, vòng bi này có sức chịu tải cao và có thông số kỹ thuật không theo tiêu chuẩn. Vòng bi bạc đạn loại này có nhiều loại như bi cầu, bi đũa, được lắp ở 2 đầu càng xe nâng.

Công ty chúng tôi là nhà nhập khẩu và phân phối tất cả các lao5i bạc đạn vòng bi càng xe nâng.

Liên hệ: 0982.892.684 – Nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn gối đỡ, tham khảo web: www.vongbi.info để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng:

BẠC ĐẠN 25X79X23 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 40X126X32 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 25X80X24 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 45X115X34 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 25X80X22 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 45X117X40 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 30X92X24 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 45X118X40 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 35X95X28 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 45X120X29 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 35X88X30 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 40X119X29 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 35X102X28 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 45X125X34 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 35X103X28 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 50X102X37 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 35X92X31 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 50X143X41 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 35X108X31 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 50X144X41 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 35X115X28 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 55X150X45 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X90X29 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 55X140X45 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X110X32 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 60X130X31 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X115X32 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 60X127X31 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X118X33 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 75X128X40 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X119X28 XE NÂNG, BẠC ĐẠN CRG7512840 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X120X28 XE NÂNG, BẠC ĐẠN SC101037/35 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X123X32 XE NÂNG, BẠC ĐẠN CG307 2RS PX9-6 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 40X125X32 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 55X118X34 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 45X121X36 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 980811N XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 45x80x20 XE NÂNG, BẠC ĐẠN 50X123X34 XE NÂNG,
BẠC ĐẠN 55x148x45 XE NÂNG, BẠC ĐẠN CG92310T XE NÂNG,

 

0982 892 684