NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VÒNG BI

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI VÒNG BIHOTLINE: 0982892684

Ngày nay nhu cầu sử dụng vòng bi bạc đạn ngày càng lớn, để đáp ứng nhu cầu vòng bi bạc đạn ngày càng lớn, công ty chúng tôi đã và đang nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn các loại.

Liên hệ: 0982.892.684 – Nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn gối đỡ, tham khảo web: www.vongbi.info để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng các mã vòng bi bạc đạn:

BẠC ĐẠN BK0306T2, BẠC ĐẠN KR10T2H/3AS , BẠC ĐẠN KR10XT2H/3AS, BẠC ĐẠN KR10T2LLH/3AS, BẠC ĐẠN NUKR30H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR30XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK0408T2, BẠC ĐẠN KR12T2H/3AS , BẠC ĐẠN KR12XT2H/3AS, BẠC ĐẠN KR12T2LLH/3AS, BẠC ĐẠN NUKR35H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR35XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK0509T2, BẠC ĐẠN KR13T2H/3AS , BẠC ĐẠN KR13XT2H/3AS, BẠC ĐẠN KR13T2LLH/3AS, BẠC ĐẠN NUKR40H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR40XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK0609T2, BẠC ĐẠN KR16FDOH/L588 , BẠC ĐẠN KR16FXDOH/L588, BẠC ĐẠN KR16FLLDOH/L588, BẠC ĐẠN NUKR47H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR47XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK0709CT, BẠC ĐẠN KR19FDOH/L588 , BẠC ĐẠN KR19FXDOH/L588, BẠC ĐẠN KR19FLLDOH/L588, BẠC ĐẠN NUKR52H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR52XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK0810CT, BẠC ĐẠN KR22FH , BẠC ĐẠN KR22FXH , BẠC ĐẠN KR22FLLH/3AS, BẠC ĐẠN NUKR62H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR62XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK0910 , BẠC ĐẠN KR26FH , BẠC ĐẠN KR26FXH , BẠC ĐẠN KR26FLLH/3AS, BẠC ĐẠN NUKR72H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR72XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK0912 , BẠC ĐẠN KR30H , BẠC ĐẠN KR30XH , BẠC ĐẠN KR30LLH/3AS , BẠC ĐẠN NUKR80H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR80XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK1010 , BẠC ĐẠN KR32H , BẠC ĐẠN KR32XH , BẠC ĐẠN KR32LLH/3AS , BẠC ĐẠN NUKR90H/3AS , BẠC ĐẠN NUKR90XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK1012 , BẠC ĐẠN KR35H , BẠC ĐẠN KR35XH , BẠC ĐẠN KR35LLH/3AS , BẠC ĐẠN NUKR100H/3AS, BẠC ĐẠN NUKR100XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK1015 , BẠC ĐẠN KR40H , BẠC ĐẠN KR40XH , BẠC ĐẠN KR40LLH/3AS , BẠC ĐẠN NUKR120H/3AS, BẠC ĐẠN NUKR120XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK1210, BẠC ĐẠN KR47H , BẠC ĐẠN KR47XH , BẠC ĐẠN KR47LLH/3AS , BẠC ĐẠN NUKR140H/3AS, BẠC ĐẠN NUKR140XH/3AS ,
BẠC ĐẠN BK1212, BẠC ĐẠN KR52H , BẠC ĐẠN KR52XH , BẠC ĐẠN KR52LLH/3AS , BẠC ĐẠN NUKR150H/3AS, BẠC ĐẠN NUKR150XH/3AS ,
0982 892 684