VÒNG BI BẠC ĐẠN AXK

VÒNG BI BẠC ĐẠN AXKHOTLINE: 0982.892.682

Vòng bi bạc đạn chà kim, chà đũa axk là loại vòng bi được dùng phổ biến trong các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo. vòng bi này chủ yếu mang các thưng hiệu NSK, NTN.

với nhu cầu ngày 1 lơn, công ty chúng tôi đã nhập khẩu và phân phối dòng sản phẩm vòng bi chà, bạc đạn chà này.

Loại chủ yếu gồm các mã:

BẠC ĐẠN AXK1100, BẠC ĐẠN AXK0414, BẠC ĐẠN AXK1114, BẠC ĐẠN AXK5070,
BẠC ĐẠN AXK1101, BẠC ĐẠN AXK0515, BẠC ĐẠN AXK1115, BẠC ĐẠN AXK6085,
BẠC ĐẠN AXK1102, BẠC ĐẠN AXK0619, BẠC ĐẠN AXK1116, BẠC ĐẠN AXK6590,
BẠC ĐẠN AXK1103, BẠC ĐẠN AXK0821, BẠC ĐẠN AXK1117, BẠC ĐẠN AXK7095,
BẠC ĐẠN AXK1104, BẠC ĐẠN AXK1024, BẠC ĐẠN AXK1118, BẠC ĐẠN AXK75100,
BẠC ĐẠN AXK1105, BẠC ĐẠN AXK1226, BẠC ĐẠN AXK1119, BẠC ĐẠN AXK80105,
BẠC ĐẠN AXK1106, BẠC ĐẠN AXK1528, BẠC ĐẠN AXK1120, BẠC ĐẠN AXK85110,
BẠC ĐẠN AXK1107, BẠC ĐẠN AXK1730, BẠC ĐẠN AXK1121, BẠC ĐẠN AXK90120,
BẠC ĐẠN AXK1108, BẠC ĐẠN AXK2035, BẠC ĐẠN AXK1122, BẠC ĐẠN AXK100135,
BẠC ĐẠN AXK1109, BẠC ĐẠN AXK2542, BẠC ĐẠN AXK1123, BẠC ĐẠN AXK110145,
BẠC ĐẠN AXK1110, BẠC ĐẠN AXK3047, BẠC ĐẠN AXK1124, BẠC ĐẠN AXK120155,
BẠC ĐẠN AXK1111, BẠC ĐẠN AXK3552, BẠC ĐẠN AXK1125, BẠC ĐẠN AXK130170,
BẠC ĐẠN AXK1112, BẠC ĐẠN AXK4060, BẠC ĐẠN AXK1126, BẠC ĐẠN AXK140180,
BẠC ĐẠN AXK1113, BẠC ĐẠN AXK4565, BẠC ĐẠN AXK1127, BẠC ĐẠN AXK150190,
BẠC ĐẠN AXK1114, BẠC ĐẠN AXK5070, BẠC ĐẠN AXK1128, BẠC ĐẠN AXK160200,
0982 892 684