VÒNG BI BẠC ĐẠN CÀ NA NHÀO

VÒNG BI BẠC ĐẠN CÀ NA NHÀOHOTLINE: 0982892684

Vòng bi bạc đạn cà na nhào 2 dãy là loại vòng bi gồm có 2 dãy bi bi ca na, có hể nhào qua nhào lại. đây là dòng bi chịu tải cao thường dùng trong các ngàng công nghiệp nặng.

Các thuong hiệu vòng bi cà na nổi tiếng tường được sử dụng ở Việt nam là: NTN, NSK, NACHI, FAG, MPZ, KOYO, SKF

Liên hệ: 0982.892.684 – Nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn gối đỡ, tham khảo web: www.vongbi.info để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng.

BẠC ĐẠN 23134, BẠC ĐẠN 22308, BẠC ĐẠN 21308, BẠC ĐẠN 23120, BẠC ĐẠN 22205K, BẠC ĐẠN 22308K, BẠC ĐẠN 21308K, BẠC ĐẠN 23120K, BẠC ĐẠN 23205, BẠC ĐẠN 23205K,
BẠC ĐẠN 23136, BẠC ĐẠN 22309, BẠC ĐẠN 21309, BẠC ĐẠN 23122, BẠC ĐẠN 22206K, BẠC ĐẠN 22309K, BẠC ĐẠN 21309K, BẠC ĐẠN 23122K, BẠC ĐẠN 23206, BẠC ĐẠN 23206K,
BẠC ĐẠN 23138, BẠC ĐẠN 22310, BẠC ĐẠN 21310, BẠC ĐẠN 23124, BẠC ĐẠN 22207K, BẠC ĐẠN 22310K, BẠC ĐẠN 21310K, BẠC ĐẠN 23124K, BẠC ĐẠN 23207, BẠC ĐẠN 23207K,
BẠC ĐẠN 23140, BẠC ĐẠN 22311, BẠC ĐẠN 21311, BẠC ĐẠN 23126, BẠC ĐẠN 22208K, BẠC ĐẠN 22311K, BẠC ĐẠN 21311K, BẠC ĐẠN 23126K, BẠC ĐẠN 23208, BẠC ĐẠN 23208K,
BẠC ĐẠN 23142, BẠC ĐẠN 22312, BẠC ĐẠN 21312, BẠC ĐẠN 23128, BẠC ĐẠN 22209K, BẠC ĐẠN 22312K, BẠC ĐẠN 21312K, BẠC ĐẠN 23128K, BẠC ĐẠN 23209, BẠC ĐẠN 23209K,
BẠC ĐẠN 23144, BẠC ĐẠN 22313, BẠC ĐẠN 21313, BẠC ĐẠN 23130, BẠC ĐẠN 22210K, BẠC ĐẠN 22313K, BẠC ĐẠN 21313K, BẠC ĐẠN 23130K, BẠC ĐẠN 23210, BẠC ĐẠN 23210K,
BẠC ĐẠN 23146, BẠC ĐẠN 22314, BẠC ĐẠN 21314, BẠC ĐẠN 23132, BẠC ĐẠN 22211K, BẠC ĐẠN 22314K, BẠC ĐẠN 21314K, BẠC ĐẠN 23132K, BẠC ĐẠN 23211, BẠC ĐẠN 23211K,
BẠC ĐẠN 23148, BẠC ĐẠN 22315, BẠC ĐẠN 21315, BẠC ĐẠN 23022, BẠC ĐẠN 22212K, BẠC ĐẠN 22315K, BẠC ĐẠN 21315K, BẠC ĐẠN 23022K, BẠC ĐẠN 23212, BẠC ĐẠN 23212K,
0982 892 684