VÒNG BI BẠC ĐẠN NHÀO

VÒNG BI BẠC ĐẠN NHÀO – HOTLINE LIÊN HỆ: 098289268

Ngày nay nhu cầu sử dụng vòng bi bạc đạn nhào là r61t lớn, đây là loại vòng bi cà na nhào chịu tải dùng trong các loại máy công nghiệp lớn. 

Với 2 dãy bi cà na, vòng bi này có thể chịu tải lên đến 3 tấn hoặc 4 tấn.

Liên hệ: 0982.892.684 – Nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn gối đỡ, tham khảo web: www.vongbi.info để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng:

VÒNG BI 23134, VÒNG BI 22308, VÒNG BI 21308, VÒNG BI 23120, VÒNG BI 22205K, VÒNG BI 22308K, VÒNG BI 21308K, VÒNG BI 23120K, VÒNG BI 23205,
VÒNG BI 23136, VÒNG BI 22309, VÒNG BI 21309, VÒNG BI 23122, VÒNG BI 22206K, VÒNG BI 22309K, VÒNG BI 21309K, VÒNG BI 23122K, VÒNG BI 23206,
VÒNG BI 23138, VÒNG BI 22310, VÒNG BI 21310, VÒNG BI 23124, VÒNG BI 22207K, VÒNG BI 22310K, VÒNG BI 21310K, VÒNG BI 23124K, VÒNG BI 23207,
VÒNG BI 23140, VÒNG BI 22311, VÒNG BI 21311, VÒNG BI 23126, VÒNG BI 22208K, VÒNG BI 22311K, VÒNG BI 21311K, VÒNG BI 23126K, VÒNG BI 23208,
VÒNG BI 23142, VÒNG BI 22312, VÒNG BI 21312, VÒNG BI 23128, VÒNG BI 22209K, VÒNG BI 22312K, VÒNG BI 21312K, VÒNG BI 23128K, VÒNG BI 23209,
VÒNG BI 23144, VÒNG BI 22313, VÒNG BI 21313, VÒNG BI 23130, VÒNG BI 22210K, VÒNG BI 22313K, VÒNG BI 21313K, VÒNG BI 23130K, VÒNG BI 23210,
VÒNG BI 23146, VÒNG BI 22314, VÒNG BI 21314, VÒNG BI 23132, VÒNG BI 22211K, VÒNG BI 22314K, VÒNG BI 21314K, VÒNG BI 23132K, VÒNG BI 23211,
VÒNG BI 23148, VÒNG BI 22315, VÒNG BI 21315, VÒNG BI 23022, VÒNG BI 22212K, VÒNG BI 22315K, VÒNG BI 21315K, VÒNG BI 23022K, VÒNG BI 23212,
VÒNG BI 23150, VÒNG BI 22316, VÒNG BI 21316, VÒNG BI 23024, VÒNG BI 22213K, VÒNG BI 22316K, VÒNG BI 21316K, VÒNG BI 23024K, VÒNG BI 23213,
0982 892 684