VÒNG BI BẠC ĐẠN RÃNH U

VÒNG BI BẠC ĐẠN RÃNH U – HOTLINE: 0982892684

Vòng bi bạc đạn rãnh U là gì? Bạc bạn vòng bi ổ bi rãnh u là loại vòng bi trên lưng của bạc đạn lõm xuống giống chữ u thường được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dệt, in ấn, may mặc.

Ổ bi rãnh u thường là các mã hàng có ký hiệu là LFR, LR….với thuơng hiệu là INA, NTN, FAG, SKF

Liên hệ: 0982.892.684 – Nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn gối đỡ, tham khảo web: www.vongbi.info để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng.

BẠC ĐẠN LFR5000, BẠC ĐẠN LR5200, BẠC ĐẠN LFR5300, BẠC ĐẠN LFR5000-10-2Z,, BẠC ĐẠN LR5200-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5300-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5000-12-2Z,, BẠC ĐẠN LR5200-12-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5000-12-2RS,,
BẠC ĐẠN LFR5001, BẠC ĐẠN LR5201, BẠC ĐẠN LFR5301, BẠC ĐẠN LFR5001-10-2Z,, BẠC ĐẠN LR5201-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5301-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5001-12-2Z,, BẠC ĐẠN LR5201-12-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5001-12-2RS,,
BẠC ĐẠN LFR5002, BẠC ĐẠN LR5202, BẠC ĐẠN LFR5302, BẠC ĐẠN LFR5002-10-2Z,, BẠC ĐẠN LR5202-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5302-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5002-12-2Z,, BẠC ĐẠN LR5202-12-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5002-12-2RS,,
BẠC ĐẠN LFR5003, BẠC ĐẠN LR5203, BẠC ĐẠN LFR5303, BẠC ĐẠN LFR5003-10-2Z,, BẠC ĐẠN LR5203-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5303-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5003-12-2Z,, BẠC ĐẠN LR5203-12-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5003-12-2RS,,
BẠC ĐẠN LFR5004, BẠC ĐẠN LR5204, BẠC ĐẠN LFR5304, BẠC ĐẠN LFR5004-10-2Z,, BẠC ĐẠN LR5204-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5304-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5004-12-2Z,, BẠC ĐẠN LR5204-12-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5004-12-2RS,,
BẠC ĐẠN LFR5005, BẠC ĐẠN LR5205, BẠC ĐẠN LFR5305, BẠC ĐẠN LFR5005-10-2Z,, BẠC ĐẠN LR5205-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5305-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5005-12-2Z,, BẠC ĐẠN LR5205-12-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5005-12-2RS,,
BẠC ĐẠN LFR5006, BẠC ĐẠN LR5206, BẠC ĐẠN LFR5306, BẠC ĐẠN LFR5006-10-2Z,, BẠC ĐẠN LR5206-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5306-10-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5006-12-2Z,, BẠC ĐẠN LR5206-12-2Z,, BẠC ĐẠN LFR5006-12-2RS,,
0982 892 684