BẠC ĐẠN INOX-VÒNG BI INOX

BẠC ĐẠN INOX-VÒNG BI INOX – HOTLINE: 0982892684

Tại sao phải sử dụng ổ bi inox,? Inox là loại thép không gỉ sét, có độ bền cao trong môi trường nước, vì vậy các nhà chế tạo sản xuất đã và đang sử dụng các loại ổ bi vòng bi bạc đạn inox thép không gỉ trong các loại máy móc có ,môi trường tiếp xúc với nước.

Công ty chúng tôi là nhà nhập khẩu duy nhất các loại vòng bi bạc đạn ổ bi inox thép không gỉ sét 304,201…

Liên hệ: 0982.892.684 – Nhà nhập khẩu và phân phối vòng bi bạc đạn gối đỡ, tham khảo web: www.vongbi.info để biết thêm thông tin chi tiết.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng:

S6000, S6000Z, S6000ZZ, S6206, S6206Z, S6206ZZ, W6200, W6200 2Z/C3, W6200 2RS1/C3,
S6001, S6001Z, S6001ZZ, S6207, S6207Z, S6207ZZ, W6201, W6201 2Z/C3, W6201 2RS1/C3,
S6002, S6002Z, S6002ZZ, S6208, S6208Z, S6208ZZ, W6202, W6202 2Z/C3, W6202 2RS1/C3,
S6003, S6003Z, S6003ZZ, S6209, S6209Z, S6209ZZ, W6203, W6203 2Z/C3, W6203 2RS1/C3,
S6004, S6004Z, S6004ZZ, S6210, S6210Z, S6210ZZ, W6204, W6204 2Z/C3, W6204 2RS1/C3,
S6005, S6005Z, S6005ZZ, S6300, S6300Z, S6300ZZ, W6205, W6205 2Z/C3, W6205 2RS1/C3,
S6006, S6006Z, S6006ZZ, S6301, S6301Z, S6301ZZ, W6206, W6206 2Z/C3, W6206 2RS1/C3,
S6007, S6007Z, S6007ZZ, S6302, S6302Z, S6302ZZ, W6207, W6207 2Z/C3, W6207 2RS1/C3,
S6008, S6008Z, S6008ZZ, S6303, S6303Z, S6303ZZ, W6208, W6208 2Z/C3, W6208 2RS1/C3,
S6009, S6009Z, S6009ZZ, S6304, S6304Z, S6304ZZ, W6209, W6209 2Z/C3, W6209 2RS1/C3,
S6010, S6010Z, S6010ZZ, S6305, S6305Z, S6305ZZ, W6306, W6306 2Z/C3, W6306 2RS1/C3,
S6200, S6200Z, S6200ZZ, S6306, S6306Z, S6306ZZ, W6307, W6307 2Z/C3, W6307 2RS1/C3,
S6201, S6201Z, S6201ZZ, S6307, S6307Z, S6307ZZ, W6308, W6308 2Z/C3, W6308 2RS1/C3,
S6203, S6203Z, S6203ZZ, S6308, S6308Z, S6308ZZ, W6309, W6309 2Z/C3, W6309 2RS1/C3,
S6204, S6204Z, S6204ZZ, S6309, S6309Z, S6309ZZ, W6006, W6006 2Z/C3, W6006 2RS1/C3,
S6205, S6205Z, S6205ZZ, S6310, S6310Z, S6310ZZ, W6007, W6007 2Z/C3, W6007 2RS1/C3,
W6300, W6300 2Z/C3, W6300 2RS1/C3, W6000, W6000 2Z/C3, W6000 2RS1/C3, W6008, W6008 2Z/C3, W6008 2RS1/C3,
0982 892 684